Cold Drinks

175. Nước dừa tươi
young coconut juice
$4.00
176. Nước chanh muối
vietnamese salty lemonade
$4.00
177. Nước đá chanh
fresh lemon juice
$4.00
178. Nước cam tươi
fresh orange juice
$5.00
179. Soda chanh đường
fresh lemon juice with soda
$5.00
180. Trái nhản
longan drink
$5.00
181. Trái vải
lychee drink
$5.00
182. Chè Lido ( sweet cocktail )
fine meat and spring rolls with rice vermicelli
$5.00
183. Đậu đỏ bánh lọt
ice chendol drink
$5.50
184. Chè thưng
Vietnamese bo bo cha cha
$5.50
185. Sương sa hột lựu
multi color coconut milk drink
$5.50
186. Sữa đậu nành tươi
Fresh soya bean drink ( hot or cold )
$3.00
187. Lipton tea
Peach tea, lemon tea or citrus tea
$5.00
188. Lemon lime and bitters
$5.00
189. Nước ngọt (chai )
$3.50
190. Sinh tố thơm
pineapple shake
$5.50
191. Sinh tố mít
jackfruit shake
$5.50
192. Sinh tố sầu riêng
durian shake
$5.50
193. Sinh tố mẳng cầu
gyabano fruit shake
$5.50
194. Sinh tố Bơ
Avocado shake
$5.50